Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru

 

První myšlenka na založení hasičského sboru vznikla pravděpodobně již v roce 1865, kdy po žních vyhořely čtyři usedlosti. Požár vznikl v čísle popisném 26 a za silného větru se rozšířil na další tři usedlosti, které vyhořely do základů během půl hodiny. Myšlenka, dle písemných záznamů, se především rodila v hlavách stálých hostů Hejtmánkova hostince. Konkrétní podobu však dostávala již v neděli 21. prosince 1884, kdy tehdejší starosta František Bureš spolu s obecním zastupitelstvem a všemi občany se na schůzi rozhodli pro založení požárního sboru v obci. Návrh na založení sboru byl sice přijat jednohlasně, ale po tomto slibném usnesení  nastaly  z různých příčin odklady.

Oficiálně byl náš sbor založen až  6. prosince 1885.

Jedním z prvních zakládajících členů byl i starosta František Bureš, dále František Hejtmánek, Jan Winter, Jan Hloušek, Josef Jelínek, Čeněk Petráň, Ladislav Kaben, Josef Petráň, František Liška, Vincenc Bureš, Václav Levinský, Václav Kubelka, František Bochníček, Čeněk Jirák, Josef Kočí, Václav Voženílek, Václav Nechvíle, František Hlína a František Komárek, za členy přispívající byli zvoleni František Bureš a František Rosůlek.

 

Obrazek

Hasiči ze Svinčan v roce 1885

První cvičení se uskutečnilo 27. a 28. ledna 1886. Vyučování trvalo tři týdny. Byly cvičeny signály, zacházení se stříkačkou, se žebříkem apod.

 

První hasičský ples se konal 7. února 1886. Z počátečních větších akcí nelze nepřipomenout uspořádání veřejného cvičení na oslavu desetiletého trvání sboru dne 7.října 1896, kterého se zúčastnilo 6 okolních sborů. Další akcí byl župní sjezd dne 10.července 1899 za účasti 17 sborů hasičské župy Přeloučské a za značné účasti obyvatel obce. Další, tentokrát jubilejní sjezd k 25.výročí založení sboru, se konal 29. června 1910 za účasti  28 sborů. 28. června 1936 bylo ve Svinčanech uspořádáno čtvrté reprezentační veřejné vystoupení dobrovolných hasičů. Sbor hasičů ve Svinčanech se také zúčastnil místní slavnosti předání památníku padlým v 1. světové válce a v roce 1929 i slavnostního otevření  sokolovny v Heřmanově Městci. Za  dobu své působnosti nacvičil  Sbor dobrovolných hasičů i několik divadelních představení, organizoval taneční zábavy, pouťové nebo programové večírky a každoročně pořádal hasičský ples.

 

Sbor udržoval stálou pohotovost. Za prvních padesát let zasahoval v dvaceti pěti případech a to u dvanácti požárů v místě a  u třinácti v nejbližším okolí. Jedním z největších požárů, při nichž se sbor účastnil záchranných prací, byla zkáza tří domků v Pazderně v roce 1905. V roce 1913 dne 21. dubna shořel Mariánský oltář v kostele sv. Vavřince. Ve stejném roce byly ohněm zničeny panské stáje zvané ovčírny,  panské stodoly na Pumberkách a  cukrovar v Cholticích.  Při všech záchranných akcích byla použita ruční stříkačka na pumpování. Pořízení nové motorové stříkačky bylo uskutečněno k příležitosti 50. výročí založení sboru.

 V roce 1936 proběhl ve Svinčanech župní sjezd , kterého se tehdy zúčastnilo 44 sborů. V roce 1938 členové požárního sboru nastoupili při mobilizaci k obraně vlasti. Během II. světové války došlo pouze k jednomu požáru, a to ve skladu pana Makeše. V roce 1957 vyhořel doškový domek čp. 18 pana Jelínka. Dalším požárem v obci byl požár stohu tehdejšího JZD.  20. června 1982 shořel 750 let starý dub Teodor. Posledním požárem ve Svinčanech bylo shoření domku pana Hory. 

První hasičská zbrojnice byla vybudována při založení sboru a nynější slouží od roku 1972.

Ke snížení počtu požárů došlo především díky preventivní činnosti SDH Svinčany. V roce 1985 sbor oslavil 100. výročí od založení. Za poslední léta se činnost hasičů zaměřovala do řady oblastí dění v obci, samozřejmě i na prevenci. Sbor také začal znovu soutěžit až v osmdesátých letech. Soutěže se snažili prosazovat především pánové Miroslav Blažek a Jaroslav Jedlička. Velký kus práce vykonali také Josef Brožek, Zdeněk Kubín st., František Bauer, Václav Žídek st. a Oldřich Novotný. V devadesátých letech činnost SDH Svinčany obnovili především manželé Kudláčkovi.

Na výroční valné hromadě 24. ledna 1998 se stal velitelem sboru Zdeněk Kubín ml., který této funkci věnoval mnoho úsilí a volného času, aby  se SDH ve Svinčanech stal jedním z nejaktivnějších SDH v našem okolí, a to  jak v rámci spolupráce s Obecním úřadem, tak v oblasti hasičského sportu ligy okrsku 18.  Na celkovém oživení sboru se nemalou měrou podílel i jeho kolektiv mladých hasičů. Roku 2001 navázali svinčanští hasiči společně s OÚ Svinčany a dalšími spolky na manžele Kudláčkovi a snaží se pro své děti vymýšlet nejrůznější překvapení, výlety nebo bohaté programy dětských dnů. Téhož roku byla také zahájena tradice dětského táborového spaní bez rodičů... V prvních letech jsme spali na hřišti ve Svinčanech, dále pak na Zbyslavci, kde pro děti pořádáme nejrůznější hry a soutěže. Od roku 2002 organizujeme znovu tradici oslav svátku svatého Floriána, kde si děti (a nejen oni) mohou vyzkoušet požární útok a dozvědět se něco zajímavého o hasičích. Pravidelně pořádáme také hasičské plesy, dětské karnevaly, staročeské pálení čarodějnic, dětské dny, Memoriál Zdeňka Kubína, výroční hasičské schůze atd.... SDH Svinčany dále sportuje se zásahovou technikou, ročně se účastní desítek soutěží s velice výbornými výsledky.

 Na výroční valné hromadě 26. prosince 2009 byl zvolen nový výbor SDH Svinčany. Starosta sboru - Brožek Josef, místostarosta sboru - Kubín Zdeněk, velitel SDH - Bartoň Petr.

 

Na výroční valné hromadě začátkem roku 2013 byl zvolen nový Starosta sboru - Sukdolák Aleš.

Na výroční valné hromadě začátkem roku 2020 byl opět zvolen Starosta sboru - Sukdolák Aleš.

 

Zpět